Patrick Quiroz & Vivoree – Star Ng Pasko

Studio recording of “Star Ng Pasko” by Patrick Quiroz and Vivoree.

Star Ng Pasko Lyrics

Kung kailan pinakamadilim
Ang mga tala ay mas nagniningning
Gaano man kakapal ang ulap
Sa likod nito ay may liwanag

Ang liwanag na ito
Nasa ‘ting lahat
May sinag ang bawat pusong bukas
Sa init ng mga yakap
Maghihilom ang lahat ng sugat

Ang nagsindi nitong ilaw
Walang iba kundi ikaw
Salamat sa liwanag mo
Muling magkakakulay ang Pasko

Tayo ang ilaw sa madilim na daan
Pagkakapit-bisig, lalong higpitan
Dumaan man sa malakas na alon
Lahat tayo’y makakaahon

Ang liwanag na ito
Nasa ‘ting lahat
May sinag ang bawat pusong bukas
Sa init ng mga yakap
Maghihilom ang lahat ng sugat

Ang nagsindi nitong ilaw
Walang iba kundi ikaw
Salamat sa liwanag mo
Muling magkakakulay ang Pasko

Kikislap ang pag-asa
Kahit kanino man
Dahil ikaw, Bro, dahil ikaw, Bro
Dahil ikaw Bro
Ang star ng Pasko

Salamat sa liwanag mo
Muling magkakakulay ang Pasko

Salamat sa liwanag mo
Muling magkakakulay ang Pasko

Ang nagsindi nitong ilaw
Walang iba kundi ikaw
Salamat sa liwanag mo
Muling magkakakulay ang Pasko

Ang nagsindi nitong ilaw
Walang iba kundi ikaw
Salamat sa liwanag mo
Muling magkakakulay ang Pasko

Ang nagsindi nitong ilaw
Walang iba kundi ikaw
Salamat sa liwanag mo
Muling magkakakulay ang Pasko

Dahil ikaw, Bro, dahil ikaw, Bro
Dahil ikaw Bro
Ang star ng Pasko

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *