Best of Willy Garte

Willy Garte Songs Playlist

Bawal Na Gamot
Tibok Ng Puso
Nasaan Ang Liwanag
Una’t Huling Pag-Ibig
Kay Lupit Ng Tadhana
Ang Iyong Dangal Sayang
Nasaan Ka
Iniwanan Ng Liwanag
Hain Ang Utlanan
Lorena

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *